Nejdůležitější příprava

 • Při svaření řezání a obdobných procesech, jako je např. tepelné stříkání nebo pájení, se uvolňují kouře, plyny a částice. Tyto emise jsou nebezpečné látky.
 • Tyto částice lze vdechnout, z největší části projdou dokonce do plicních sklípků a v závislosti na chemickém složení mohou vyvolat závažná onemocnění dýchacích cest a dokonce rakovinu.
 • Emise kromě toho obsahují velmi vysoký počet nanočástic, které mohou proniknout až do buněk a tam mohou mít toxikologické účinky, jež dosud nebyly prozkoumané.
 • V prvé řadě z důvodů ochrany a bezpečnosti práce, ale také z důvodu ochrany životního prostředí jsou proto nutná opatření k udržování čistoty vzduchu. Odsávání emisí v oblasti vzniku přitom představuje tu nejlepší možnou ochranu.

Nejdůležitější předpisy a úpravy

Posouzení pracovních podmínek

 • Je povinností provozovatele, aby učinil opatření k ochraně, aby je pravidelně kontroloval a dokumentoval. Žádná činnost se nesmí zahájit bez ochranných opatření.

Nebezpečné látky ve formě částic

 • Né látky ve formě částic
 • Úplná evidence na místě vzniku, zpětné vedení vzduchu pouze po dostatečném vyčištění.
 • Odsávací a filtrační zařízení musejí odpovídat nejnovějšímu stavu technického rozvoje a minimálně každý rok je třeba provádět zkoušky a kontroly funkce a účinnosti.

Pořadí ochranných opatření ke snížení zatížení zaměstnanců nebezpečnými látkami

 • Výběr procesů a postupů i doplňkových materiálů s nízkou přítomností a obsahem nebezpečných látek – substituce
 • Opatření v rámci vzduchotechniky – evidence emisí
 • Organizační a hygienická opatření – zabránění styku, vdechování
 • Opatření k ochraně osob – nošení prostředků k ochraně dýchacích cest

Posouzení nebezpečí ohrožení

Na základě zatřídění kouře vznikajícího při svařování jako nebezpečné látky je nutno provést posouzení nebezpečí ohrožení. To se provádí v 5 jednoduchých krocích:

1. Složení kouře vznikajícího při svařování ovlivněné činiteli

 • Základní materiál
 • Nanesené povrchové vrstvy
 • Doplňkový materiál
 • Plyny vznikající v procesu

2. Zjištění vlastností složek kouře vznikajícího při svařování nebezpečných pro lidské zdraví

 • Látky vyvolávající zatížení dýchacích cest a plic (např. oxidy železa, oxid hlinitý)
 • Toxické nebo toxické a dráždivé látky (např. oxid manganatý, oxid měďnatý, oxid zinečnatý)
 • Látky vyvolávající rakovinu (např. sloučeniny šestimocného chromu (VI), oxid nikelnatý)

3. Zjištění třídy nebezpečí ohrožení v závislosti na procesu a postupu

gefaehrdungsbeurteilung_cs

Zašlete dotaz/sjednejte si schůzku

 • 603 432 204