Naše firma určí odsávací technologii přímo pro vaše pracoviště, zaměří, vyrobí a namontuje a poskytne technickou podporu.

Uvedení odsávacího systému do provozu

Důležitým bodem je uvedení odsávacího systému do provozu. Servisní a montážní tým skupiny KEMPER rád poskytne svým zákazníkům podporu při tomto důležitém kroku, a to až do zahájení efektivní a čisté výroby.

Školení zacházení s příslušným produktem firmy KEMPER

Zaměstnanci firmy personál na místě proškolí ve smyslu zacházení s příslušným produktem firmy KEMPER tak, aby po zaškolení bezpečně ovládali jeho provoz. Tímto způsobem garantuje firma KEMPER bezvadný a úspěšný provoz.

Trvalá udržitelnost zaručená kvalitou a kontinuitou

Německá kvalita a umění inženýrů zaručuje produktům firmy KEMPER odpovídající dlouhou životnost.

Odsávací a filtrační zařízení značky KEMPER budou Vaší firmě sloužit co nejdéle a za tím účelem má firma KEMPER trvale na skladě všechny spotřební a náhradní díly tak, aby nedošlo k prodlevám při dodání a výpadkům Vaší výroby.

To platí také pro ukončené produktové skupiny a dřívější série zařízení. Firma KEMPER totiž neznamená jen inovační a spolehlivé technologie, ale i spolehlivé zásobování náhradními díly.

Zašlete dotaz/sjednejte si schůzku

  • 603 432 204